Danske Helgeners Levned I Oversaettelse Danish Edition Book PDF, EPUB Download & Read Online Free

Danske helgeners levned i oversættelse
Author:
Publisher:
ISBN:
Pages: 422
Year: 1894
View: 887
Read: 519

Dansk litteraturs historie
Author: Vibeke A. Pedersen
Publisher: Gyldendal A/S
ISBN: 8702041820
Pages: 698
Year: 2007
View: 1165
Read: 1037

Conflict and Continuity
Author: B. P. McGuire
Publisher: Museum Tusculanum Press
ISBN: 8772892269
Pages: 152
Year: 1976-01-01
View: 849
Read: 819
The book presents a Cistersian Experience in Medieval Denmark.
Illustreret dansk litteraturhistorie
Author: Peter Hansen (i. e. Hans Christian Peter)
Publisher:
ISBN:
Pages:
Year: 1902
View: 738
Read: 1119

Kongelige mord i Danmarkshistorien
Author: Henning Dehn-Nielsen
Publisher: Lindhardt og Ringhof
ISBN: 871159392X
Pages: 176
Year: 2016-11-11
View: 940
Read: 382
Det har altid været risikabelt at være konge, og Danmarkshistorien viser, at det ofte har været med livet som indsats for den, som besteg tronen. I "Kongelige mord i Danmarkshistorien" gennemgår kulturhistoriker og forfatter Henning Dehn-Nielsen nogle af de mest spektakulære danske kongemord fra Harald Blåtand over Erik Klipping, Knud den Hellige og mange flere, og giver samtidig sit bud på, hvad der er op og ned i de mange myter og fortællinger. Henning Dehn-Nielsen (f.1940) er en dansk forfatter, redaktør og kulturhistoriker. Henning Dehn-Nielsen er oprindeligt uddannet cand.phil. i historie og arkæologi fra Københavns Universitet, og underviste i mange år inden han helligede sig forfatterskabet. Henning Dehn-Nielsen har udgivet i omegnen af 50-60 bøger, hvoraf en stor del omhandler danmarks historie og konger, arkitektur og arkæologi, lokalhistorie og topografi, foruden en stor mængde artikler til tidsskrifter, leksika og lignende.
National Union Catalog
Author:
Publisher:
ISBN:
Pages:
Year: 1968
View: 466
Read: 405
Includes entries for maps and atlases.
The Cistercians in Denmark
Author: Brian Patrick McGuire
Publisher:
ISBN:
Pages: 421
Year: 1982
View: 545
Read: 633

Mediaeval Scandinavia
Author:
Publisher:
ISBN:
Pages:
Year: 1971
View: 1260
Read: 1298

Danske Kongegrave I-III
Author: Karin Kryger
Publisher: Museum Tusculanum Press
ISBN: 8763507811
Pages: 1204
Year: 2014-12-06
View: 1163
Read: 1195
Danske Kongegrave er et prægtigt bogværk om et af verdens ældste monarkiers gravmæler. De tre rigt illustrerede bind fortæller Danmarkshistorien gennem beretninger om kongelige gravminder og begravelsesskikke, og dermed på deres egen måde også om de kongelige dynastier gennem 1000 år: fra Gorm den Gamle og Thyre til kong Frederik 9. og dronning Ingrid. Gennem århundrederne har danske kongeslægter haft skiftende begravelsessteder. Der er således bl.a. danske kongegrave i Jelling, Ringsted, Sorø, Odense og Roskilde; men også uden for rigets grænser findes kongelige danske gravminder, f.eks. Knud den Stores grav i Winchester, Magnus den Godes grav i Nidaros og Erik Ejegods grav på Cypern. En stor mængde danske kongegrave er bevaret, og der findes et særdeles righoldigt kildemateriale til mange af dem. Kongegrave er ikke kun kongernes grave, men skal forstås som kongelige grave og dækker således også de danske dronningegrave. I Doberan i Nordtyskland finder man Margrete Sambirias enestående gravfigur, og den regerende dronning Margrete 1.s gravmæle i Roskilde Domkirke hører til blandt de mest bemærkelsesværdige kongelige gravmæler i Danmark. I Celle i Nordtyskland ligger den unge, forviste dronning Caroline Mathilde i den kurfyrstelige krypt i S. Marienkirche, en grav, der blev genstand for danskeres valfart i sympati for den eksilerede dronning. Værkets bind I omhandler det danske monarkis grave fra Gorm den Gamle og 300 år frem. Det var en dramatisk tid, hvor flere konger omkom i stridigheder om kongemagten eller blev myrdet, hvorfor nogle grave er ukendte. Men det var også en tid, hvor riget konsoliderede sig og blev en politisk magtfaktor på den europæiske scene. Bind II følger gravmælernes udvikling fra højmiddelalder til barok og giver bl.a. et indblik i, hvordan begravelsesritualer og gravmæler bliver en stadig vigtigere del af kongemagtens selvforståelse. Særlig berømt blandt dronningegravene er dronning Margrete 1.s sarkofag i Roskilde Domkirke. Bind III beskriver enevælden og det konstitutionelle monarkis periode. Her finder man bl.a. Johannes Wiedewelts symbolladede nyklassicistiske sarkofager til Christian 6. og Frederik 5., der efterfølges af 1800-tallets og det tidlige 1900-tals empire og historicisme. Skønt 1849-grundloven og det unge danske demokrati ændrer kongehusets rolle, forbliver de kongelige gravmæler vigtige, og hen over århundredeskiftet bliver den folkelige opbakning tydelig gennem folkegaver og indsamlinger til f.eks. Christian 10. og dronning Alexandrines monolitiske sarkofager tegnet af Kaare Klint. Danske Kongegrave indledes med et kapitel om danske kongegrave i et europæisk perspektiv og afsluttes med et kapitel om kongelig gravheraldik. For at dække emnets mange kulturhistoriske aspekter er værkets forfattere hentet blandt velrenommerede historikere, kunsthistorikere, arkæologer, arkitekter og billedhuggere/restauratorer. Alle skriver inden for deres ekspertområde. Sidst i bind III bringes kirkeplaner, stamtavler og registre. De danske kongegrave er en enestående del af Danmarks nationalhistoriske kulturarv. Så vidt vides, er der ikke tidligere udgivet en samlet behandling af en enkelt nations kongegrave – set i dette lys skriver værket i sig selv historie. Karin Kryger er mag.art. i kunsthistorie. Hun har været ansat i Københavns Kommune og på Nationalmuseet som gravminderegistrator og var i en årrække redaktør ved Nationalmuseets værk Danmarks Kirker. Hun har publiceret bøger og artikler om gravminder, kirkegårdskultur og billedhuggerkunst, kirkekunst og restaureringshistorie og sidder i redaktionen af tidsskriftet Sfinx og redaktionen af årsskriftetKirkegårdskultur.
Catalogue of the Printed Books in the Library of the British Museum
Author: British Library
Publisher:
ISBN:
Pages:
Year: 1950
View: 422
Read: 647

General Catalogue of Printed Books
Author: British Museum. Dept. of Printed Books
Publisher:
ISBN:
Pages:
Year: 1963
View: 1021
Read: 847

Kvindeskikkelser og kvindeliv i Danmarks middelalder
Author: Grethe Jacobsen
Publisher: Gad Publishers
ISBN:
Pages: 254
Year: 1986-01-01
View: 788
Read: 1260

Kirkehistoriske samlinger
Author:
Publisher:
ISBN:
Pages:
Year: 2000
View: 565
Read: 698

Dansk litteratur
Author: Pil Dahlerup
Publisher:
ISBN: 8701746006
Pages: 979
Year: 1998
View: 1072
Read: 504

Kongemagt og samfund i middelalderen
Author:
Publisher:
ISBN:
Pages: 464
Year: 1988
View: 205
Read: 1269

Recently Visited